L Avaluació En El Centre Escolar

Resumen del Libro:


libro L Avaluació En El Centre Escolar

Anàlisi de les característiques de lavaluació dins de la concepció constructivista de lensenyament i laprenentatge, i proposta de criteris per a la reflexió i la pràctica de lavaluació.


Autores del Libro:


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:Para conseguir una copia de este libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído este libro? ¿Qué te ha parecido?