Taller D Escriptura Creativa

Resumen del Libro:


libro Taller D Escriptura Creativa

Aquesta antologia de textos literaris sadreça tant al professorat de llengües catalana i castellana, com a qualsevol persona que, de manera individual, vulgui practicar lescriptura amb propostes engrescadores. Un recull de més de dos-cents textos per imitar, traduir, transformar o recrear, posant èmfasi en lapartat de traducció, que es considera molt útil per a la reflexió sobre la llengua.


Autores del Libro:


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:Para conseguir una copia de este libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído este libro? ¿Qué te ha parecido?