Recull De Documents I Articles D Història Guixolenca

Resumen del Libro:


libro Recull De Documents I Articles D Història Guixolenca

Us presentem aquí un tercer recull de documents i articles referents a la història de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols. Un aplec de notícies i estudis diversos que poden servir per clarificar diferents aspectes de la història de la ciutat i de les seves institucions civils i eclesiàstiques. Amb la publicació daquest volum, igual que amb els dos anteriors, lautor ha volgut evitar que es perdessin tantes notícies guixolenques disperses en diversos treballs i revistes no sempre a disposició dels amants i historiadors de la ciutat i del monestir de Sant Feliu.


Autores del Libro:


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:Para conseguir una copia de este libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído este libro? ¿Qué te ha parecido?