Presencia Del Pasado En Un Cancionero Castellonense

Resumen del Libro:


libro Presencia Del Pasado En Un Cancionero Castellonense

Una contribució diferent a lestudi del folklore musical. Lautor, doctor en Musicologia i catedràtic daquesta disciplina a la Universitat de Montreal (Canadà), sha valgut dalguns dels recursos de la teoria etnomusicológica actual per a presentar el reestudi dun cançoner castellonenc dels anys 50 i investigar quin grau de vigència té encara aquest repertori.


Autores del Libro:


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:Para conseguir una copia de este libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído este libro? ¿Qué te ha parecido?