Entre La Discriminación Y El Mérito

Resumen del Libro:


libro Entre La Discriminación Y El Mérito

La incorporació de les dones al mercat laboral és un dels fenòmens més potents de la darrera etapa del segle XX, la qual cosa ha generat un fecund corrent destudis de gènere. Aquest treball sinscriu en lesmentada temàtica, encara que centrat en un àmbit molt especial, la Universitat, on les dones són ja majoria entre les titulades i cada vegada més entre el professorat. És aquest un espai que es pensa ell mateix com reservat al mèrit, i per això aliè a la desigualtat per raons de gènere. No obstant això, lestudi d Esther Escolano trenca aquest tòpic i descobreix la persistència de concepcions i pràctiques sexistes en la cultura acadèmica. El treball combina dades extretes de les pròpies bases universitàries, resultats duna enquesta i entrevistes entre una àmplia i representativa mostra de professores. Des daquest cúmul dinformació no sols es desvela la persistència de concepcions sexistes que generen situacions discriminatòries per a la dona, sinó el seu fort arrelat en làmbit universitari. Tant que arriben a impregnar els perfils de limaginari construït per les dones respecte a la seua carrera acadèmica, que es percep duna forma contradictòria al si mateix del col·lectiu de professores. En aquest terreny lautora defineix lespai universitari com un àmbit de llums i ombres, on les actuals acadèmiques viuen una etapa de transició. Advoca decididament per introduir mesures dacció positiva, si es desitja consolidar la universitat com un espai digualtat.


Autores del Libro:


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:Para conseguir una copia de este libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído este libro? ¿Qué te ha parecido?