Els Registres Notarials De Miquel Llagària

Resumen del Libro:


libro Els Registres Notarials De Miquel Llagària

Aquest volum conté la documentació generada pel notari Miquel Llagària, una activitat que es prolongà durant vint anys, des de la dècada de 1540 fins a l?any 1561. Procedent de Xàtiva, s?establí a Sueca, una comunitat rural de l?orde de Montesa que vivia un moment d?expansió agrària. A través d?aquestes actes es pot seguir la vida quotidiana d?una població formada sobretot per llauradors. Tota la vida social i econòmica de les famílies camperoles es reflecteix en els registres notarials, des dels capítols matrimonials fins als testaments i inventaris post mortem, passant per les compravendes, les cessions, l?endeutament o les procuradories. Fins i tot les actuacions del govern local de Sueca i les de la senyoria han deixat un rastre documental que inclou la recaptació d?impostos com la peita o el sequiatge i l?arrendament de drets senyorials, com ara el molí o la carnisseria.


Autores del Libro:


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:Para conseguir una copia de este libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído este libro? ¿Qué te ha parecido?