Catalanisme

Resumen del Libro:


libro Catalanisme

La societat catalana afronta reptes de futur molt importants. Alguns són compartits amb els països del nostre entorn, altres són més específics o matisats per la nostra pròpia realitat present i la nostra història. Tots ells, però, ens interpel·len com a país i, sobretot, condicionaran, a partir de les respostes que col·lectivament siguem capaços de donar-hi, levolució futura de Catalunya.Les converses entre José Montilla, president de la Generalitat, i set personalitats representatives dàmbits diversos ofereixen una anàlisi rigorosa i amena sobre aquests reptes de futur. Sense amagar les febleses, però reivindicant les fortaleses i combatent qualsevol temptació a la malenconia, aquestes pàgines plantegen una sèrie destats de la qüestió, tot esbossant possibles línies devolució, riscos i oportunitats. Dels diàlegs sobre aquesta realitat polièdrica, en sorgeix una mirada còmplice i compartida, una mirada catalanista. JOSÉ MONTILLA SADREÇA AL LECTOR: En aquestes converses he volgut compartir reflexió i pensament en àmbits essencials per al futur de Catalunya. Sempre he cregut necessari pensar ordenadament abans dactuar. Aquest ha estat el fonament indispensable del catalanisme, i allò que en garanteix la vigència . Vídeo de la presentació del llibre que va tenir lloc el passat 29 de juny a lauditori de la Pedrera, amb la presència del President Montilla, Josep Maria Castellet i Joan Majó.


Autores del Libro:


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:Para conseguir una copia de este libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído este libro? ¿Qué te ha parecido?