Autonomía Personal Y Dependencia

Resumen del Libro:


libro Autonomía Personal Y Dependencia

La Promoció de lAutonomia Personal i Atenció a les persones en situació de Dependència (Llei 39/2006), constitueix un dels principals reptes de la política social dels països desenvolupats: latenció a les necessitats daquelles persones que requereixen suports per a desenvolupar les activitats essencials de la vida diària, aconseguir una major autonomia personal i exercir plenament els seus drets de ciutadania. En aquest llibre oferim visions multidisciplinàries, noves idees i matisos que ajudaran al lector a gestionar la promoció de lautonomia personal i latenció a la dependència des duna atenció integral centrada en les persones. Aquest llibre sorgeix de la reflexió que han realitzat al fil de les seues classes alguns dels docents que formen part del professorat del Màster en Atenció Sociosanitària a la Dependència de la Universitat de València.


Autores del Libro:


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:Para conseguir una copia de este libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído este libro? ¿Qué te ha parecido?