Activitat Física Per A Gent Gran

Resumen del Libro:


libro Activitat Física Per A Gent Gran

Aquest llibre és el resultat del treball que els professors de l’àrea de l’Educació Física i Esportiva del Departament de Ciències de l’Educació de UIB han dut a terme dins el camp de l’activitat física per a gent gran durant els darrers anys. Aquesta tasca va tenir la culminació amb la celebració del Simposi Internacional d’Activitat Física i Gent Gran a la UIB, a Palma, durant els dies 21 i 22 de març de 2003. Al simposi hi participaren excel·lents ponents de molt distintes àrees de coneixement i tots ells han traslladat les seves idees i investigacions al document del qual ara disposau. Amb aquest llibre es vol fer una aportació a l’enteniment i la comprensió del procés de l’envelliment de les persones, així com donar algunes idees per aconseguir que la gent gran de la nostra societat adquireixi la seva optimització corporal i que, al marge de l’edat biològica, pugui utilitzar el cos com a mitjà de comunicació amb un mateix i amb l’entorn.


Autores del Libro:


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Para conseguir una copia de este libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído este libro? ¿Qué te ha parecido?