Visió Cosmopolita De Catalunya

Resumen del Libro:


libro Visió Cosmopolita De Catalunya

Conjunt de quaranta-un textos dautors forans de totes les èpoques (segles I a. C. – XIX) que han deixat escrites les seves impressions sobre Catalunya i els ca talans. Llibre singular que aplega textos poc o gens coneguts de caràcter geogrà fic, històric, social, militar, econòmic, literari, polític, etc., els autors de ls quals van des de lhistoriador grec Polibi fins a lhistoriador mexicà Justo Sierra.


Autores del Libro:


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:Para conseguir una copia de este libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído este libro? ¿Qué te ha parecido?