Una Propuesta Catalana Para La España Plural

Textos íntegres de les dues conferències que el president de la Generalitat, Pas qual Maragall va pronunciar al Club Siglo XXI i a la Universitat Complutense de Madrid al maig i a lagost de 2004, respectivament.

¿Te has leído este libro? ¿Qué te ha parecido?