Mediterrània Migrant

Resumen del Libro:


libro Mediterrània Migrant

Intentar comprendre les infinites arestes dun fenomen social en contínua mutació com és el migratori, exclusivament a través de la seua quantificació és, com a mínim, un error. Aquest llibre presenta referències numèriques però amb la finalitat de donar suport als arguments teòrics entorn duna explicació integral a les migracions


Autores del Libro:


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:Para conseguir una copia de este libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído este libro? ¿Qué te ha parecido?