La Química Analítica, Hoy Y Mañana

Resumen del Libro:


libro La Química Analítica, Hoy Y Mañana

Si des davui podem mirar al demà de la Química Analítica amb ulls nous i amb una visió universal que desborda els tradicionals marcs danàlisi inorgànica i orgànic, és gràcies al magisteri innovador de Miguel Valcárcel que, davnat de la concepció que la contínua expansió del coneixement obliga a establir una especialització cada vegada més empobridora, planteja identificar la informació essencial per a la formació i destacar les idees que subjeuen a qualsevol metodologia. Amb una bona formació de base i criteris clars, saprèn amb major senzillesa i es pot actualitzar fàcilment el coneixement adquirit en els anys estudiantils. Aquest llibre, aparegut lany Internacional de la Química, ret homenatge al professor Miguel Valcárcel amb motiu del seu nomenament com a doctor honoris causa per la Universitat de València.


Autores del Libro:


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:Para conseguir una copia de este libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído este libro? ¿Qué te ha parecido?