El Poder De La Escritura

Resumen del Libro:


libro El Poder De La Escritura

Javier Alcoriza se centra en la trajectòria dHenry Adams, fent més propera la memòria de la Fundació i reflexiona sobre la voluntat de construir una literatura de lexperiència política dAmèrica. Aquest llibre resulta imprescindible per tal de saber com Amèrica vol ser, i com vol ser vista en el moment del combat circumstancial de la història i per identificar lobstinació que és capaç de generar a lhora de defensar els seus ideals. El propòsit dHenry Adams va ser descriure i jutjar els canvis ocorreguts al país des de la victòria dels ideals americans de Jefferson en 1800 fins a la configuració dun caràcter nacional. Aquest llibre neix de la necessitat didentificar cert classicisme, no el que ha forjat aquesta única i misteriosa literatura de la imaginació, sinó el que ha construït la necessària literatura de lexperiència històrica.


Autores del Libro:


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:Para conseguir una copia de este libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído este libro? ¿Qué te ha parecido?